W sali widzeń Zakładu Karnego w Medyce odbyło się spotkanie osadzonych z rodzinami, które było częścią realizacji programu readaptacji zakresu integracji rodzin pn. „Razem raźniej”.

Była to już kolejna edycja tego programu w bieżącym roku. Wzmacnianie więzi rodzinnych osadzonych z rodzinami, kształtowanie u skazanych  roli ojca zgodnie z akceptowanymi społecznie wzorcami są jednymi z głównych  elementów prowadzonego procesu resocjalizacji.

Program podzielony jest na 2 moduły:

  • W trakcie I wychowawca prowadzi z osadzonymi zajęcia mające na celu ukazanie pozytywnej roli rodziny w życiu człowieka, szczególnie w sytuacji izolacji. Niejednokrotnie uczy osadzonych nawiązywania właściwych relacji z bliskimi, wskazując również na wagę tych relacji w odniesieniu do dzieci.
  • II moduł to zajęcia plastyczne prowadzone we współpracy z podmiotem zewnętrznym, w trakcie których osadzeni z bliskimi wykonywali  prace plastyczne, które później przekazali wraz z innymi upominkami swoim dzieciom w formie paczek mikołajkowych.

Realizowane oddziaływania mają na celu zminimalizowanie ryzyka powrotności do przestępstwa osadzonych poprzez kształtowanie ich właściwych relacji z osobami bliskimi oraz aktywne włączanie rodzin skazanych w proces readaptacji społecznej. Ponadto program ten pełni także funkcję socjalizacyjną w stosunku do dzieci osadzonych, gdyż przyczynia się do zmniejszenia dolegliwości z tytułu braku ojca w życiu dziecka, szczególnie w tak ważnym momencie, jakim jest okres świąteczny.
Zrealizowany program cieszył się bardzo dużym zainteresowanie ze strony osadzonych jak i ich rodzin, co wskazuje na ważną rolę, jaką spełnia on w procesie społecznej readaptacji osób pozbawionych wolności.

Tekst: kpt. Piotr Pijanowski
Zdjęcia: ppor. Michał Kindlik

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej