W ubiegłym tygodniu w Zakładzie Karnym w Medyce, ramach tegorocznej akcji sprzątanie świata, zrealizowana została edycja programu readaptacji społecznej z zakresu ochrony środowiska pn.„Świat wokół nas”.

Tegoroczna edycja akcji „Sprzątanie Świata” przebiega pod hasłem - „Myślę, więc nie śmiecę”. Okazją do włączenia się w szczytny cel była realizacja porozumienia zawartego pomiędzy Zakładem Karnym w Medyce i Nadleśnictwem Krasiczyn, dzięki któremu grupa osadzonych brała udział w likwidacji tzw. dzikich wysypisk śmieci na terenach leśnych. Osadzeni w ramach realizowanego programu mieli okazje zapoznać się problematyką szeroko rozumianej ekologii oraz uczestniczyć w praktycznych zajęciach polegających na uprzątnięciu dzikich wysypisk, które z uwagi na bezmyślność człowieka stają się niechlubną wizytówką naszego regionu.W ramach akcji zebrano kilka tysięcy litrów nielegalnych odpadów.
Tego typu działania mają na celu zapoznawanie osadzonych z zasadami ochrony środowiska, uwrażliwianie ich na problematykę niszczycielskiej działalności człowieka w tym aspekcie, a likwidacja dzikich wysypisk ma przywrócić blask lasom stanowiącym jeden z najważniejszych elementów ekosystemu.

Tekst: mjr Piotr Pijanowski
Zdjęcia: por. Robert Stefanowicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej