W dniu 16 maja 2019 r. w Zakładzie Karnym w Medyce odbyło się spotkanie kierownictwa jednostki z kontrahentami zatrudniającymi osadzonych.

Ze strony Służby Więziennej w spotkaniu uczestniczyli: Dyrektor Zakładu Karnego,  kierownicy działów: ochrony i penitencjarnego oraz funkcjonariusz odpowiedzialny za zatrudnianie skazanych.
Każda firma oraz podmiot zewnętrzny, z którymi współpracujemy na co dzień w przedmiocie zatrudnienia osadzonych, delegowały na spotkanie swoich przedstawicieli. (Łącznie przybyło 14 osób)

W trakcie spotkania przypomniano kontrahentom założenia programu „Praca dla więźniów”, przedstawiono zasady kierowania osadzonych do zatrudnienia poza terenem jednostki penitencjarnej oraz omówiono również elementy wzajemnej współpracy w celu ich usprawnienia. Spotkanie spotkało się z dużym zainteresowaniem przedstawicieli podmiotów zewnętrznych, którzy mogli się przekonać jak w praktyce funkcjonuje proces kierowania osadzonych do pracy na rzecz reprezentowanych przez nich firm i instytucji.

Tekst: kpt. Piotr Pijanowski
Zdjęcia: por. Robert Stefanowicz  

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej