W dniu 1 października 2021 r. naszą jednostkę odwiedzili uczniowie klasy maturalnej o profilu wojskowym II Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu.

Celem spotkania informacyjnego było zapoznanie uczestników  ze specyfiką służby w naszej formacji w związku planowaniem przez młodzież dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.
W trakcie wizyty uczniowie mieli okazję zobaczyć na własne oczy na czym polega praca w poszczególnych pionach służby ze szczególnym uwzględnieniem działów: ochrony oraz penitencjarnego. Ponadto szczegółowo omówiono główne zadania realizowane przez Służbę Więzienną, które związane są z zapewnieniem bezpieczeństwa społeczeństwu i jednostce penitencjarnej oraz praworządnemu i humanitarnemu wykonywaniu kary pozbawienia wolności. Młodzież miała także możliwość zapoznać się z ofertą edukacyjną Wyższej Szkoły Wymiaru Sprawiedliwości, kierowaną do absolwentów szkół średnich.
Specyfika służby w naszej formacji wzbudziła duże zainteresowanie wśród uczestników spotkania, w którego trakcie zadawali oni wiele pytań odnoszących się do codziennych obowiązków wykonywanych przez funkcjonariuszy.
Być może  w niedalekiej przyszłości część tegorocznych maturzystów zasili szeregi Służby Wieziennej.

Tekst: mjr Piotr Pijanowski
Zdjęcia: chor. Paweł Chrzanowski 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej