Grudzień jest szczególnym okresem kiedy podejmujemy działania pomocowe dla osób potrzebujących aby stworzyć namiastkę świąt wszędzie tam, gdzie z uwagi na przeszkody społeczne i materialne, wartości świąteczne pozostają w sferze marzeń.

Wzorem lat ubiegłych, w ramach realizacji programu resocjalizacyjnego przeciwdziałania postawom prokryminlanym u skazanych, zebrane zostały  produkty spożywcze oraz artykuły higieniczne,  które funkcjonariusze Zakładu Karnego w Medyce przekazali przemyskiemu sztabowi akcji Szlachetna Paczka.
Jednym z elementów prowadzonego programu było uwrażliwienie osadzonych na potrzeby osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,  wskazanie dróg pomocowych oraz pobudzenie  ich  świadomości społecznej. Jak co roku funkcjonariusze  Zakładu Karnego w Medyce dołożyli wszelkich starań aby tegoroczne święta były udane dla jak największej ilości rodzin, które na co dzień borykają problemem biedy i niejednokrotnie wykluczenia społecznego.
Ponadto tradycją stało się już, że we współpracy z Stowarzyszeniem Przyjaciół Mościsk i Kresów Wschodnich z siedzibą w Przemyślu, w ramach akcji „Kresowy Mikołaj”, przekazaliśmy kolejne świąteczne upominki dla polskich dzieci mieszkających na Ukrainie. W tym doniosłym wydarzeniu w miejscowości Mościska na  terenie Ukrainy Dyrektora Zakładu Karnego w Medyce reprezentował ppłk w stanie spoczynku Bolesław Czyżowicz - emerytowany Dyrektor Zakładu Karnego  w Przemyślu. Akcja Kresowy Mikołaj od wielu lat jest wspomagana przez funkcjonariuszy  i pracowników Zakładu Karnego w Medyce. Co roku włączamy w nią także osadzonych, którzy również w miarę swoich możliwości starają się wspierać przy naszej pomocy tą szczytną ideę.

Paczki mikołajkowe trafiły również do dzieci osadzonych, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Możliwe było to dzięki realizacji  programu readaptacji z zakresu  integracji rodzin osadzonych. Jak bowiem wiadomo rodziny skazanych pełnię ważną rolę w procesie resocjalizacji osób pozbawionych wolności.
Podejmowane przez nas inicjatywy, które zgodnie założeniami programów resocjalizacyjnych mają wpływać zamianę postaw i światopoglądu osadzonych posiadają tak naprawdę jeszcze jeden szczególny cel – dać radość dzieciom, aby przynajmniej przez chwilę mogły poczuć czym jest prawdziwe beztroskie dzieciństwo.

 

Tekst: por. Piotr Pijanowski
Zdjęcia: mł chor. Paweł Chrzanowski,  ppor. Robert Stefanowicz

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej