W ostatnich dniach stycznia osadzeni z Zakładu Karnego w Medyce pod nadzorem przemyskiej Straży Miejskiej po raz kolejny usuwali dzikie wysypiska śmieci na terenie Przemyśla.

Są to cykliczne działania jakie podejmuje administracja Zakładu Karnego w Medyce  we współpracy z władzami miasta. Na terenie Przemyśla corocznie powstaje wiele dzikich wysypisk śmieci. Wpływają one negatywnie na wizerunek miasta jak też na lokalny ekosystem. Ludzie wyrzucają odpady w miejscach, gdzie nie ma monitoringu miejskiego, dlatego też nie mogą one znajdować się pod stałym nadzorem służb. Jedyną metodą jest sprzątanie tych miejsc i tutaj Służba Więzienna kieruje osadzonych, którzy  nieodpłatnie wykonują prace porządkowe. Podczas ostatniej akcji  uporządkowano brzeg Sanu.

Działania podejmowane przez administrację Zakładu Karnego w Medyce wpisują się w szeroko rozumianą współpracę ze środowiskiem lokalnym,  a jej wymierne efekty mają wpływ na poprawę estetyki miasta, co  docenić mogą mieszkańcy Przemyśla jak  też osoby odwiedzjące to miasto. O akcji pisały także loklane media:

https://nowiny24.pl/osadzeni-z-zakladu-karnego-w-medyce-sprzataja-dzikie-wysypiska-smieci-w-przemyslu-zdjecia/ga/c1-14745170/zd/41641376

 

Tekst: kpt. Piotr Pijanowski
Zdjęcia: dzięki uprzejmości portalu: nowiny24.pl

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej