W dniu 1 marca 2020 r. rozpoczyna rejestrację kandydatów, którzy chcą rozpocząć kształcenie na studiach I stopnia w WSKiP.

Rejestracji będzie można dokonać poprzez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK) dostępną na stronie Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

Jest to oferta skierowana do maturzystów, którzy są zainteresowani podjęciem służby  w Służbie Więziennej, poprzez rozpoczęcie stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku penitencjarystyka. Rejestracja trwa do 15 maja.

Warunki które musza spełnić osoby ubiegające się o przyjęcie:

Osoba przyjęta na studia zostaje funkcjonariuszem Służby Więziennej w służbie kandydackiej, dlatego musi:
- posiadać obywatelstwo polskie;
- posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej;
- korzystać z pełni praw publicznych;
- dawać rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań oraz rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
- nie być karanym sądownie;
- zdać maturę;
- posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby;
- złożyć podanie o przyjęcie do służby kandydackiej.

Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są na stronie uczelni - www.wskip.edu.pl

Tekst: kpt. Piotr Pijanowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej