W dniu 10 czerwca w świetlicy Zakładu Karnego w Medyce odbył się spektakl profilaktyczny kierowany do osadzonych. Sztuka pt "Więzy krwi" dotyczyła szeroko rozumianej problematyki uzależnień od substancji odurzających.

W dniu 10 czerwca 2019 r. w świetlicy głównej Zakładu Karnego w Medyce odbyło się spotkanie z przedstawicielami Teatru Kurtyna z Krakowa, którzy wystawili spektakl ,,Więzy krwi''.

Teatr Kurtyna jest firmą, która działa nieprzerwanie od 2000 r. Jej obecna działalność skupia się przede wszystkim na realizacji przedstawień teatralno-profilaktycznych autorstwa Eweliny Zaniewskiej.

Spektakl "Więzy krwi" wpisał się w prowadzone przez kadrę penitencjarną Zakładu Karnego w Medyce działania edukacyjno-profilaktyczne dotyczące psychicznych, rodzinnych i społecznych skutków uzależnienia od środków psychoaktywnych.

W spektaklu teatralnym wzieło udział 39 osadzonych, a wystawiona sztuka spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem.

Tekst: mjr Jacek Krzeczowski
Zdjęcia: mjr Jacek Krzeczowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej