W ramach przygotowania osadzonych do powrotu do społeczeństwa funkcjonariusze Zakładu Karnego w Medyce w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przemyślu zrealizowali edycję programu readaptacji społecznej skazanych z zakresu przeciwdziałania postawom pro-kryminalnym.

                 Celem programu pn. „Spójrz inaczej” było uwrażliwienie skazanych na trudną sytuacje materialną rodzin znajdujących się pod opieką przemyskiego MOPS-u. Program składał się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej.
Podczas modułu teoretycznego skazani zgłębili wiedzę na temat zasad właściwej komunikacji, rozumienia emocji własnych oraz innych a także, czym są postawy pro-kryminalne oraz jak im przeciwdziałać.
Moduł praktyczny to już działania w terenie, czyli pomoc dla rodziny wskazanej przez MOPS. Pomoc polegała na przygotowaniu mieszkania socjalnego dla matki samotnie wychowującej małoletnie dzieci. Osadzeni wykonali drobne prace remontowo-porządkowe, dzięki czemu mieli możliwości przekonać się czym jest wartość pomocy dla drugiego człowieka.

Program ten spotkał się z pozytywnym społecznym odbiorem co tylko potwierdza konieczność jego kontynuacji.

 

Tekst: kpt. Piotr Pijanowski
Zdjęcia: mł. chor. Marta Chodań

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej