W dniu 25 października 2021 r. w siedzibie Caritas Archidiecezji Przemyskiej podpisane zostało porozumienie o wzajemnej współpracy pomiędzy Centrum Integracji Społecznej i Zakładem Karnym w Medyce.

 

Porozumienie podpisane przez Dyrektora Caritas Archidiecezji Przemyskiej - ks. Artura Jańca oraz Dyrektora Zakładu Karnego w Medyce ppłk. Jacka Szlachcica umożliwi Centrum Integracji Społecznej - działającemu w strukturach Caritas współdziałanie  z administracją Zakładu Karnego w Medyce w procesie readaptacji osadzonych. Współpraca będzie polegała na wsparciu kadry penitencjarnej przez wykwalifikowany personel Centrum Integracji Społecznej, który będzie współuczestniczył w prowadzonych przez wychowawców i psychologów oddziaływaniach w celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osadzonych a także wspieraniu ich aktywizacji społecznej i zawodowej. Skazani będą wyposażani w narzędzia, które pozwolą im łatwiej funkcjonować w okresie bezpośrednio po zakończeniu kary.
Osadzeni zakwalifikowani do projektów realizowanych przez Caritas będą mogli uzyskać wsparcie np. w zatrudnieniu u lokalnych pracodawców – uczestników projektu. Dodać należy, że planowana współpraca może objąć także funkcjonariuszy i pracowników naszej jednostki poprzez podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych w ramach prowadzonych przez CIS szkoleń.
Podjęte działania mają przede wszystkim na celu zminimalizowanie ryzyka powrotu osadzonych do przestępstwa i ich wykluczenia społecznego m.in. poprzez dalsze działania adaptacyjne realizowane już po zakończeniu odbywania kary.

tekst.i zdjecia: mjr Piotr Pijanowski 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej