W dniu 15 marca w Zakładzie Karnym w Medyce odbyła się odprawa służbowa w której uczestniczył Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie – płk Marek Grabek.

Tematem odprawy było podsumowanie roku 2018. Podczas prezentacji multimedialnej przedstawiono efekty działalności jednostki w różnych sferach, w tym działania podjęte w celu realizacji założeń programu rządowego „Praca dla więźniów”. Omówiono także działania jakie realizowane były wobec osób pozbawionych wolności w roku ubiegłym, przede wszystkim kierowanie osadzonych do nauczania oraz działania ukierunkowane na korekcje ich deficytów.  Na zakończenie prezentacji przedstawiono planowane zamierzenia w Zakładzie Karnym w Medyce na rok 2019 r.
Na zakończenie odprawy płk Mark Grabek podziękował funkcjonariuszom i pracownikom naszej jednostki za wysokie zaangażowanie i prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych.

Tekst: kpt. Piotr Pijanowski
Zdjęcia: por. Robert Stefanowicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej