W dniu 18 września została zawarta umowa o zatrudnieniu odpłatnym osadzonych pomiędzy Dyrektorem Zakładu Karnego w Medyce a Panem Pawłem Piotrowskim – właścicielem firmy remontowo-budowlanej „Piotrowski”.

Firma „Piotrowski” zajmuje się wykonywaniem prac remontowo-budowlanych na terenie Podkarpacia. Osadzeni skierowani do zatrudnienia będą wykonywali prace m.in. na terenie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Hermanowicach oraz Sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej. Podpisanie kolejnej umowy o zatrudnieniu odpłatnym skazanych jest kontynuacją działań w ramach realizacji rządowego programu „Praca dla więźniów. W początkowym okresie współpracy Służba Więzienna skieruje do zatrudnienia odpłatnego 11 wyselekcjonowanych skazanych, jednakże w przyszłości istnieje możliwość zwiększenia zatrudnienia u tego kontrahenta o kolejnych skazanych.

Tekst: kpt. Piotr Pijanowski
Zdjęcia: kpt. Piotr Pijanowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej