W dniu 27 listopada przedstawiciele lokalnych Wspólnot AA spotkali się z kadrą Działu Penitencjarnego tutejszej jednostki.

Spotkanie to, mające charakter mitingu informacyjnego, było z jednej strony podsumowaniem 27 letniej współpracy pomiędzy administracją Zakładu Karnego w Medyce a lokalnymi Wspólnotami AA działającymi w Przemyślu, z drugiej zaś strony miało na celu omówienię założeń i celów funkcjonowania grup Anonimowych Alkoholików.
W spotkaniu wzięli udział wychowawcy oraz psycholodzy zakładu karnego w Medyce, członkowie grup AA, z którymi na co dzień współpracujemy oraz przedstawiciel podkarpackich struktur AA.
W Zakładzie Karnym w Medyce działa nieprzerwanie od 27 lat wspólnota AA „Jedność”, która współpracuje, poprzez osoby łączników, z grupami AA z terenu Przemyśla i powiatu przemyskiego. Współpraca ta jest nieodzowna, gdyż świadectwo osób, które żyją w trzeźwości stanowi niejednokrotnie najlepszy bodziec do zmiany swojego dotychczasowego życia przez osadzonych.
Spotkanie rozpoczęło się odczytaniem preambuły AA przez łącznika zewnętrznego AA, następnie kadra penitencjarna miała możliwość zapoznania się z historią AA oraz świadectwami przedstawionymi przez przybyłych gości.
Miting informacyjny był okazją do wymiany doświadczeń, dyskusji oraz przybliżenia idei funkcjonowania wspólnot AA zarówno w warunkach wolnościowych jak też w jednostkach penitencjarnych.

Tekst: kpt. Piotr Pijanowski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej