W roku 2021 po raz dziesiąty obchodzony był Międzynarodowy Dzień Mediacji, który przypada na 21 października.

Od kilku lat w ramach  Międzynarodowego Dnia Mediacji na terenie naszej jednostki organizowane były spotkania z mediatorem sądowym. Z uwagi na coraz większą popularność jaką zyskuje ta forma rozwiązywania sporów oraz rosnące zainteresowanie ze strony osadzonych, podjęta została decyzja aby spotkania z mediatorem organizowane były cyklicznie. Dlatego też w ramach realizacji programu edukacyjnego dla osadzonych wprowadzono nowy moduł dotyczący problematyki mediacji. Obecnie spotkania z mediatorem odbywają się raz na  kwartał.
Nie bez znaczenia jest tutaj także osoba samego mediatora. Pan Dawid Tarczyński, na co dzień prawnik, jest
stałym mediatorem sądowym i pozasądowym przy Sądzie Okręgowym w Przemyślu. Posiada rozległą wiedzę oraz duże doświadczenie zawodowe w prowadzeniu mediacji cywilnych, karnych i nieletnich. Ponadto jest członkiem Polskiego Centrum Mediacji.
Cechy dobrego mediatora, jakie niewątpliwie posiada,  pozwalają mu także przekazywać osadzonym wiedzę w sposób przystępny oraz ciekawy co miało bezpośrednio wpływ na potrzebę zorganizowania częstszych spotkań.
W trakcie spotkań z Panem Tarczyńskim  osadzeni mają możliwość poznać miejsce mediacji w polskim systemie prawa oraz zasady postępowania mediacyjnego na wszystkich jego etapach: od rozpoczęcia mediacji po zawarcie ugody pomiędzy stronami.
Tematyka mediacji jest ważna dla osadzonych gdyż niejednokrotnie ich sytuacja życiowa, lub osobista  związana jest z problemami, które można rozwiązać przy pomocy mediatora.

Tekst: mjr Piotr Pijanowski
Zdjęcia: ppor. Michał Kindlik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej