Co można robić w więzieniu? Okazuje się, że nie tylko biernie oczekiwać na koniec kary. Osadzeni wykorzystują swój wolny czas na doskonalenie talentów artystycznych.

W ostatnich dniach   na terenie Zakładu Karnego w Medyce odbyło się spotkanie osadzonych z przedstawicielkami Pracowni Artystycznej Zapiecek z Przemyśla, które przeprowadziły z skazanymi warsztaty z zakresu ceramiki ozdobnej. W trakcie warsztatów osadzeni własnoręcznie wykonywali gliniane kubki i serca, które zostały przekazane na aukcję charytatywną mającą wspomóc finansowane szeregu zabiegów operacyjnych trzyletniej dziewczynki, która urodziła się z wadami rozwojowymi centralnego układu nerwowego.Warsztaty spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem osób pozbawionych wolności. Uczestniczyło w nich 27 osadzonych.
Ceramika jako forma sztuki, która z jednej strony daje możliwości twórczej ekspresji, z drugiej może być uniwersalnym językiem wyrażania myśli, wartości, ideałów moralnych, pozwala też na tworzenie nowej, wyobrażonej rzeczywistości.
W najbliższej przyszłości w Zakładzie Karnym w Medyce podjęta zostanie inicjatywa wdrożenia szeregu rozmaitych form artystycznej ekspresji, które rozwijają się od zarania ludzkości, przede wszystkim malarstwa, jako formy przekazywania doświadczeń, znaczeń, sensów. Podjęte zostaną próby włączenia uczestników zajęć w proces interpretacji dzieła, rozwinięcie umiejętności interpretacyjnych każdego ze słuchaczy. Tym samym pokazane zostaną możliwości rozbudzania wyobraźni i wrażliwości na piękno, kreatywnego myślenia, wychodzenia poza schematy, jakie zapewnia kontakt ze sztuką. Elementy te wspierają prowadzony wobec osadzonych proces readaptacji społecznej.

Tekst i zdjęcia: mjr Jacek Krzeczowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej