Kolejny rok z rzędu funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Medyce włączają się w świąteczne akcje pomocowe.

W tym roku tradycyjnie przekazaliśmy przemyskiemu sztabowi akcji „Szlachetna Paczka” artykuły spożywcze i higieniczne, które zostaną wręczone wytypowanym przez organizatorów rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. W zbiórkę artykułów włączyli się funkcjonariusze a także osadzeni, którzy byli motywowani oraz edukowani w zakresie celowości „Szlachetnej Paczki” przez kadrę penitencjarną. Celem tych działań było uwrażliwienie osadzonych na potrzeby osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wskazanie dróg pomocowych oraz pobudzenie ich świadomości społecznej.
Ponadto wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Stowarzyszenia Przyjaciół Mościsk i Kresów Wschodnich z siedzibą w Przemyślu, w ramach akcji „Kresowy Mikołaj” przeprowadzona została wśród funkcjonariuszy i pracowników zbiórka środków finansowych, które zostały przekazane na pomoc dla polskich dzieci mieszkających na Ukrainie.

Podejmowane przez nas inicjatywy, mają na celu pomoc osobom potrzebującym, uwrażliwianie osób pozbawionych wolności na trudny los innych ludzi ale przede wszystkim chcemy dać możliwość przeżycia dzieciom z ubogich rodzin okresu świątecznego w niezapomnianej atmosferze z dala od problemów z którymi borykają się na co dzień.
 

Tekst: kpt. Piotr Pijanowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej