W dniu 8 listopada na terenie Zakładu Karnego w Medyce odbyły się ćwiczenia obronno-ochronne organizowane we współpracy z Komendą Miejską Policji w Przemyślu oraz z Państwową Strażą Pożarną

W trakcie ćwiczeń zaplanowano i wykonano zadania mające na celu doskonalenie umiejętności działania funkcjonariuszy w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku w jednostce penitencjarnej przez osadzonych w oraz przypadku wystąpienia pożaru na terenie zakładu karnego. Drugi element ćwiczeń został przeprowadzony we współpracy z Państwową Strażą Pożarną z Przemyśla. Ponadto po zakończeniu części praktycznej ćwiczeń odbyły się zaplanowane szkolenia kadry zakładu karnego w tym przeprowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu oraz szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, które uwzględniało podejmowanie działań ratunkowych m. in. wobec osób, które targnęły się na swojej życie.
Funkcjonariusze, którzy brali udział w ćwiczeniach mieli możliwość praktycznego przećwiczenia umiejętności się w zakresie stosowania środków przymusu bezpośredniego, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz przeprowadzania działań ewakuacyjnych i gaśniczych w warunkach zagrożenia pożarowego.
Organizacja ćwiczeń obronno-ochronnych umożliwia przygotowanie funkcjonariuszy do działań w sytuacjach wystąpienia wielu zagrożeń, z którymi mogą się oni zetknąć w czasie pełnienia służby. Wypracowane i przećwiczone procedury reagowania i działania w tego typu sytuacjach pozwalają na jeszcze bardziej profesjonalne wypełnianie obowiązków przez funkcjonariuszy Służby Więziennej

Tekst i zdjęcia : kpt. Piotr Pijanowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej