W związku z przypadającym w dniu 08 lutego Świętem Służby Więziennej Dyrektor Zakładu Karnego w Medyce – ppłk Waldemar Janczura wręczył podległym funkcjonariuszom odznaczenia oraz akty mianowania na wyższe stopnie służbowe.

Z okazji Święta Służby Więziennej funkcjonariusze Zakładu Karnego w Medyce otrzymali akty nominacyjne na wyższe stopnie służbowe.

  • W korpusie oficerów awansowano 1 funkcjonariusza na stopień porucznika Służby Więziennej;
  • W korpusie chorążych awans otrzymał jeden funkcjonariusz na stopień starszego chorążego Służby Więziennej;
  • W korpusie podoficerskim awanse otrzymał również jeden funkcjonariusz na stopień starszego sierżanta Służby Więziennej;
  • W korpusie szeregowych awanse na stopień starszego szeregowego Służby Więziennej otrzymało 4 funkcjonariuszy.

Ponadto  Minister Sprawiedliwości uhonorował brązową odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej„ zastępcę Kierownika Działu Ochrony – ppor. Macieja Bednarza.
Na zakończenie uroczystości Dyrektor Zakładu Karnego w Medyce podziękował wyróżnionym funkcjonariuszom za ich sumienną służbę oraz życzył dalszych sukcesów zawodowych.

Tekst: kpt. Piotr Pijanowski
Zdjęcia: kpt. Piotr Pijanowski

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej