W dniu 05 maja, obchodzona była już 27 rocznica działalności grupy AA na terenie naszej jednostki penitencjarnej .

W obchodach rocznicowych wzięli udział: osadzeni – tworzący grupę AA „Jedność”, zaproszeni goście wśród których byli członkowie grup AA działający na terenie powiatu przemyskiego, psycholog  oraz wychowawczyni która pełni funkcję opiekuna grupy.
Obchody rozpoczęły się mszą święta w intencji członków grupy AA „Jedność”, po której rozpoczął się uroczysty miting zakończony poczęstunkiem.
Wśród zaproszonych gości obecne były także osoby, które wiele lat temu odbywały karę pozbawienia wolności i  po jej  zakończeniu postanowili wytrwać w trzeźwości.
Ich obecność jest najlepszym świadectwem tego że nie zależnie od okoliczności w jakich znajduje się człowiek zawsze może on zmienić swoje życie i jednocześnie stać się wsparciem dla innych osób, które potrzebują pomocy.
Grupa AA „Jedność”  działająca w Zakładzie karnym w Medyce jest jedną z pierwszych grup które powstawały w polskich jednostkach penitencjarnych. Tak długi i nieprzerwany okres jej działania jest najlepszym przykładem na to jak ważną rolę odgrywa ona w żmudnym i długim procesie trzeźwienia alkoholika


Tekst i zdjęcia: kpt. Piotr Pijanowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej