25 lutego 2020 r. na terenie malborskiego Zakładu Karnego gościliśmy uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku.

Uczniowie II klasy LO odwiedzili zakład karny w związku ze zbliżającym się Ogólnopolskim Tygodniem Edukacji Prawnej.
Celem Pomorskiego Tygodnia Edukacji Prawnej jest budowanie świadomości prawnej oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku instytucji wymiaru sprawiedliwości jako przyjaznych obywatelowi. Celem wydarzenia jest promocja szeroko rozumianej wiedzy o prawie w społeczeństwie polskim, a szczególnie wśród dzieci i młodzieży. 
Spotkanie z funkcjonariuszami Służby Więziennej, którzy w sposób bezpośredni mają do czynienia z prawem karnym może przyczynić się do podniesienia świadomości prawnej u młodzieży. Szkoły z Pomorza organizują i organizowały już takie wizyty, współpracując bezpośrednio z zakładami karnymi. Podczas wizyty w Zakładzie Karnym w Malborku uczniowie zostali zapoznani z infrastrukturą jednostki, zobaczyli jak wygląda zakład karny „od środka”, poznali specyfikę jednostki oraz prowadzony zakres oddziaływań penitencjarnych. Przebywająca na terenie jednostki młodzież uzyskała wiedzę w zakresie procesu rekrutacji, ścieżki awansu zawodowego, którym była bardzo zainteresowana.
Ponadto podczas wizyty zaprezentowano ofertę edukacyjną Służby Więziennej skierowaną do maturzystów, którzy chcieliby związać swoje zawodowe życie z tą służbą i podjąć stacjonarne studia I stopnia na kierunku penitencjarystyka. 
Więcej informacji o rozpoczynającym się naborze pojawi się niebawem nastronie placówki - www.wskip.edu.pl
Zakład Karny w Malborku przekazał dla  I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku plakaty oraz ulotki dotyczące możliwości dalszej edukacji w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki.

Tekst i zdjęcia: mjr Monika Morozowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej