24 lipca 2020 roku w  Zakładzie Karnym w Malborku odbyła się uroczystość przekazania obowiązków na stanowisku dyrektora jednostki penitencjarnej.

Uroczysta odprawa służbowa związana była z przeniesieniem dotychczasowego dyrektora malborskiej jednostki ppłk. Mirosława Burczyka do dalszego pełnienia służby na stanowisku dyrektora w Zakładzie Karnym w Gdańsku-Przeróbce.
Obowiązki dyrektora malborskiej jednostki przejął ppłk Robert Witkowski, który do tej pory pełnił służbę w Areszcie Śledczym w Elblągu jako dyrektor tej jednostki.  
Akt powołania ppłk. Robertowi Witkowskiemu wręczył płk Andrzej Tesarewicz Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku w obecności byłego dyrektora jednostki oraz kadry kierowniczej zakładu karnego.
Ppłk Robert Witkowski jest absolwentem pedagogiki społecznej Uniwersytetu Gdańskiego. Przed wstąpieniem do służby pracował w Młodzieżowym Ośrodku Terapeutycznym w Sopocie. Ukończył także Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień przy Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. W 2017 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Kapitałem Ludzkim na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
Ppłk Robert Witkowski służbę rozpoczął 1 marca 1997 roku w Zakładzie Karnym w Gdańsku – Przeróbce na stanowisku strażnika działu ochrony. Następnie swoje zadania realizował w pionie penitencjarnym, gdzie pełnił służbę jako wychowawca. Współtworzył oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu, gdzie do 2010 roku był inspektorem. W tym czasie pełnił również obowiązki oficera prasowego gdańskiego zakładu karnego. Z dniem 15 września 2010 roku został przeniesiony do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku, gdzie pełnił funkcję rzecznika prasowego Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku. Z dniem 26 lutego 2016 roku ppłk Robert Witkowski został powołany na stanowisko dyrektora Aresztu Śledczego w Elblągu.
Nowy dyrektor malborskiej jednostki jest również członkiem zarządu gdańskiego koła Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego. Aktywnie współpracuje z Uniwersytetem Gdańskim jako nauczyciel akademicki. Był współorganizatorem konferencji naukowych promujących Służbę Więzienną w środowisku akademickim. Ppłk Robert Witkowski jest autorem licznych publikacji naukowych na temat wolontariatu hospicyjnego osób odbywających karę pozbawienia wolności oraz readaptacji społecznej skazanych zagrożonych bezdomnością.
Na zakończenie uroczystości Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku, płk Andrzej Tesarewicz w swoim przemówieniu pogratulował byłemu oraz nowemu dyrektorowi malborskiej jednostki, a także złożył podziękowanie dla st. sierż. sztab Jarosława Wodzińskiego za zaangażowanie w dzieło propagowania idei krwiodawstwa oraz konsekwentne krzewienie wartości humanistycznych. 
Tekst i zdjęcia: mjr Monika Morozowska
 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej