Kolejna grupa osadzonych z malborskiej jednostki zdobędzie kwalifikacje zawodowe w związku z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

7.jpg

W Zakładzie Karnym w Malborku rozpoczyna się realizacja czwartego szkolenia kursowego związanego z Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. Tym razem grupa 12 skazanych, po zdaniu egzaminu, ma szansę zdobyć kwalifikacje montera sieci elektroenergetycznych z uprawnieniami do 1 kV.
W 2019 r. na terenie malborskiej jednostki zakończyły się trzy szkolenia kursowe, tj. kurs konserwatora powierzchni płaskich oraz dwa kursy brukarza, wraz z kursami aktywizacji zawodowej, ułatwiające skazanym poszukiwanie pracy po opuszczeniu zakładu karnego. 
Realizowane szkolenia kursowe dotyczą projektu pn: „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.     
Ukończenie kursu ułatwia osadzonym proces społecznej readaptacji, jest ważnym elementem procesu resocjalizacji, szczególnie wtedy, kiedy osadzeni nie mają ukończonej żadnej szkoły. Podczas uczestnictwa w szkoleniach skazani uzyskują niezbędną wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne, które w przyszłości mogą zaprocentować znalezieniem zatrudnienia. 

Tekst i zdjęcia: mjr Monika Morozowska
 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej