5 kwietnia 2019 r. w Malborku odbyły się Targi Pracy. Podczas targów odwiedzić można było stoisko Służby Więziennej, zapoznać się z możliwością podjęcia zatrudnienia oraz ofertą edukacyjną oferowaną przez naszą formację.

Z ofertą ponad 50 podmiotów w jednym miejscu, można było zapoznać się podczas malborskich targów pracy. Wśród wielu ofert pracodawców znalazły się też stanowiska służb mundurowych, w tym Służby Więziennej.
Zastanawiających się nad podjęciem pracy w Służbie Więziennej, poinformowano o specyfice służby, procedurze kwalifikowania kandydatów do pracy oraz o wymaganiach, jakie należy spełnić podczas rekrutacji. Służba Więzienna to umundurowana i uzbrojona formacja, podlegająca Ministrowi Sprawiedliwości. Na zadawane pytania odpowiedzi udzielały funkcjonariuszki z Zakładu Karnego w Malborku.
Stoisko Służby Więziennej odwiedzili nie tylko młodzi ludzie, ale także ci, którzy myślą o zmianie dotychczasowego zawodu.
Każdy, kto chce pracować w Służbie Więziennej, musi spełniać określone wymagania i przejść pozytywnie postępowania kwalifikacyjne. Ogłoszeń o naborze do Służby Więziennej można szukać między innymi na stronie internetowej Służby więziennej (https://www.sw.gov.pl/).
Udział w targach pracy był też okazją do zaprezentowania oferty kształcenia zawodowego w Służbie Więziennej. Wszyscy zainteresowani podjęciem dalszej edukacji zostali poinformowani o naborze na  I rok studiów stacjonarnych na kierunku Penitencjarystyka, prowadzonym przez Wyższą Szkołę Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.
Informacje dotyczące procesu rekrutacji zamieszczone zostały na stronie Uczelni www.wskip.edu.pl.

Tekst: mjr Monika Morozowska
Zdjęcia: mjr Monika Morozowska, mjr Izabela Niedbała

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej