14 marca 2019 r. funkcjonariuszki z Zakładu Karnego w Malborku uczestniczyły w Targach Edukacyjnych, zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku.

Targi edukacyjne to doskonała okazja do zapoznania się z ofertą kształcenia różnych uczelni oraz bezpośredniego pozyskania informacji o warunkach rekrutacji na wymarzony kierunek studiów.
W hali II Liceum Ogólnokształcącego w Malborku pojawiło się ponad 20 podmiotów: m.in. przedstawiciele uczelni wyższych, jak i różnorodnych firm szkoleniowych.
Podczas tegorocznych Targów Edukacyjnych po raz pierwszy swoją ofertę edukacyjną zaprezentowała Służba Więzienna. Funkcjonariuszki z Zakładu Karnego w Malborku informowały wszystkie osoby zainteresowane podjęciem dalszej edukacji o naborze na  I rok studiów stacjonarnych na kierunku Penitencjarystyka, prowadzonym przez Wyższą Szkołę Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. 
Wszyscy zainteresowani naszą ofertą edukacyjną otrzymali niezbędne informacje dotyczące procesu rekrutacji, który zamieszczony został na stronie Uczelni www.wskip.edu.pl. W czasie trwania studiów studenci są skoszarowani, a uczelnia zapewnia bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie. Studenci otrzymują również uposażenie, którego wysokość uzależniona jest od posiadanego stopnia SW. 
Oferta edukacyjna Służby Więziennej budziła wśród uczestniczącej w Targach młodzieży duże zainteresowanie, a możliwość osobistego kontaktu z przedstawicielkami naszej formacji okazała się nieoceniona. Zainteresowani podjęciem dalszej edukacji w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki mieli możliwość uzyskania szczegółowych informacji  na temat pracy w szeregach Służby Więziennej. 

Tekst: mjr Monika Morozowska
Zdjęcia: mjr Katarzyna Okoniewska, mjr Izabela Niedbała


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej