W ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej opatrzonej hasztagiem Resort Sprawiedliwości Pomaga angażujemy skazanych w Zakładzie Karnym w Malborku do szycia maseczek ochronnych.

W 83 jednostkach penitencjarnych na terenie całej Polski rozpoczęła się masowa produkcja środków zabezpieczających przed Covid -19. Blisko tysiąc więźniów zaangażowało się w szycie materiałów niezbędnych do walki z koronawirusem. Dzięki temu resort pomaga szpitalom, hospicjom, placówkom medycznym, DPS-om, część asortymentu przekazuje na potrzeby sądów, prokuratur, kuratorów, funkcjonariuszy Służby Więziennej i innych mundurowych.
Służba Więzienna w obliczu pandemii nie pozostaje obojętna i podejmuje realne działania profilaktyczne w walce z koronawirusem.
Na chwilę obecną w jednostce szycie maseczek realizowane jest na dwóch stanowiskach, oprócz tego jeden z osadzonych przygotowuje też odpowiednio skrojony materiał do zszycia. Więźniowie do akcji zgłosili się dobrowolnie, cieszą się, że chociaż w taki sposób mogą włączyć się do walki z koronawirusem i pomóc w zapobieganiu szerzenia się zakażenia koronawirusem.
Aktualnie jednostka zamówiła kolejną maszynę do szycia, która wykorzystana zostanie do wyprodukowania  jak największej ilości maseczek ochronnych.
Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Malborku podejmują wszelkie możliwe działania, aby chronić zdrowie i bezpieczeństwo, zarówno swoje, jak i wszystkich osób pozbawionych wolności, a jednocześnie prowadzi oddziaływania penitencjarne, dostosowane do aktualnej sytuacji. Zaangażowanie osadzonych w przedsięwzięcie szycia maseczek ochronnych jest również ważnym elementem prowadzonych w jednostce oddziaływań resocjalizacyjnych, kształtuje pozytywne i społecznie pożądane postawy wśród skazanych. Przedsięwzięcie to wymaga również zaangażowania ze strony funkcjonariuszy Służby Więziennej, którzy wkładają dużo pracy w to, aby do wykonywania maseczek ochronnych skazani zostali odpowiednio przygotowani.

Tekst i zdjęcia: mjr Monika Morozowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej