W Zakładzie Karnym w Malborku odbyła się uroczysta odprawa zorganizowana z tytułu odejścia na zaopatrzenie emerytalne trojga funkcjonariuszy.

Z uwagi na trwającą epidemię w uroczystym pożegnaniu udział wzięło ograniczone grono osób, a uroczystość odbyła się z zachowaniem regulaminu reżimu sanitarnego.
Dyrektor Zakładu Karnego w Malborku ppłk Robert Witkowski uroczyście żegnając odchodzących funkcjonariuszy mówił, że nie zgadza się z powiedzeniem, że nie ma ludzi niezastąpionych i z pewnością dla kolejnych funkcjonariuszy godne ich zastąpienie będzie nie lada wyzwaniem.

„Tracimy profesjonalistów, ale życzymy im wszystkiego dobrego, realizacji własnych pasji, dalszego rozwoju osobistego i możliwości spędzenia większej ilości czasu z rodziną, która od teraz będzie miała pierwszeństwo” - powiedział dyrektor.

Do tych życzeń przyłączyła się reszta załogi Zakładu Karnego w Malborku.

Na zakończenie uroczystości w podziękowaniu za wszystkie lata służby, za profesjonalizm, dzielenie się własnym doświadczeniem, mądrością i radą, dyrektor jednostki wręczył odchodzącym funkcjonariuszom pamiątkowe tabliczki.

mjr Izabela Niedbała do Służby Więziennej wstąpiła w 2002 roku. Została przyjęta na stanowisko młodszego inspektora do spraw zatrudnienia i bhp Zakładu Karnego w Malborku. W związku ze wzorową służbą awansowała kolejno na wyższe stanowiska służbowe. Z dniem 22 września 2014 roku mianowana została na stanowisko specjalisty działu penitencjarnego, na którym to stanowisku służbę pełniła do dnia wygaśnięcia stosunku służbowego. Służbę pełniła z pełnym zaangażowaniem, obowiązkowa, skrupulatna i bardzo pracowita.

mł. chor. Marek Wyżyn służbę pełnił niemalże 24 lata. Przyjęty na stanowisko strażnika działu ochrony Aresztu Śledczego w Gdańsku. Od 2003 roku służbę pełnił w malborskiej jednostce. Od 2010 roku pełnił służbę na stanowisku starszego kierowcy działu kwatermistrzowskiego. Był w składzie pocztu sztandarowego - wielokrotnie nagradzany za godne reprezentowanie Zakładu Karnego w Malborku. Zapamiętany zostanie jako osoba bardzo koleżeńska, z dużym poczuciem humoru, potrafiąca u każdego wywołać uśmiech na twarzy.

st. sierż. sztab. Sławomir Lipowski wstąpił do Służby Więziennej w 1994 roku, służbę pełnił przez ponad 26 lat. Przyjęty na stanowisko strażnika działu ochrony. Swoją służbę ukończył na stanowisku starszego oddziałowego działu ochrony. Zawsze zdyscyplinowany, pracowity, sumienny, nikomu nie odmówił pomocy. Przez wiele pełnił służbę w sposób profesjonalny i wnikliwy na bramie głównej jednostki. Funkcjonariusz ten wielokrotnie i wzorowo reprezentował malborską jednostkę w zawodach drużyn strzeleckich, osiągając na tym polu dużo sukcesów. W 2019 roku został odznaczony odznaką „100-lecie polskiego więziennictwa”.

Tekst: mjr Katarzyna Okoniewska, chor. Katarzyna Wojtyło, mjr Monika Morozowska
Zdjęcia: mjr Monika Morozowska

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej