Rejonowa Gala 100-lecia PCK w Malborku

Medale 100-lecia istnienia Polskiego Czerwonego Krzyża odebrały instytucje oraz osoby zasłużone dla PCK z powiatów malborskiego i sztumskiego.
Ideą tego wydarzenia było wręczenie 100 medali tym, którzy swoją wieloletnią aktywną działalnością wspierali rozwój PCK.
Organizatorem uroczystości był Oddział Rejonowy PCK w Malborku.
W spotkaniu wzięli udział m.in. Magda Walczak, dyrektor Pomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Gdańsku, oraz Wiktor Tyburski, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku. Wśród licznych osób wyróżnionych nie zabrakło też Funkcjonariuszy Służby Więziennej z malborskiego oraz sztumskiego zakładu karnego. Medale 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża otrzymał m.in. Zakład Karny w Malborku, a także kilku funkcjonariuszy z tej jednostki. Wśród wyróżnionych były osoby, które niosły bezinteresownie pomoc potrzebującym, krwiodawcy, instytucje samorządowe, szkoły, przedsiębiorstwa, zakłady pracy, a także stowarzyszenia.
Zorganizowaną uroczystość uświetniły występy młodych muzyków Państwowej Szkoły Muzycznej w Malborku. Miła  atmosfera i życzliwość podczas spotkania była okazją do wspomnień z działalności Rejonowego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Malborku i nie tylko.  
Na zakończenie Uroczystej Gali Prezes Rejonowego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Malborku przekazał szczere i serdeczne podziękowania wszystkim, którzy otrzymali  medale 100-lecia PCK. Dziękował działaczom i wolontariuszom za serce, poświęcony czas w realizacji zadań statutowych PCK.

Tekst: mjr Monika Morozowska, st. sierż. sztab. Jarosław Wodziński
Zdjęcia: ppor. Emilia Michalska, st. sierż. sztab. Jarosław Wodziński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej