Skazani z malborskiej jednostki mieli możliwość spotkania się z pracownikami socjalnymi z MOPS, kuratorem zawodowym oraz kierownikiem Stowarzyszenia na Rzecz Bezdomnych „AGAPE” w Borowym Młynie.


2 grudnia 2019 r. na terenie Zakładu Karnego w Malborku zostały zorganizowane zajęcia dla skazanych, które odbyły się w związku z programem resocjalizacyjnym pn. „Zacząć od początku” oraz realizacją porozumienia o wzajemnej współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Malborku. Tego rodzaju spotkania przeznaczone są głównie dla skazanych, których po opuszczeniu zakładu karnego czekają trudne warunki mieszkaniowe, którzy są bezdomni i nie posiadają wsparcia ze strony najbliższej rodziny. Uczestnikami tegorocznych zajęć byli też osadzeni nie mający tego rodzaju problemów, jednak wszyscy obecni uzyskali niezbędne informacje bezpośrednio od przedstawicieli instytucji, które udzielają różnego rodzaju pomocy skazanym po opuszczeniu zakładu karnego. Pracownice socjalne z MOPS poinformowały skazanych o zakresie pomocy możliwej do uzyskania w ich instytucji, następnie głos zabrał kurator, wyjaśniając osadzonym na jaką pomoc mogą liczyć ze strony kuratora i jakie dokumenty należy mieć ze sobą, aby uzyskać wsparcie. Na zakończenie prezentację dotyczącą schroniska dla osób bezdomnych przedstawiła kierownik Stowarzyszenia na Rzecz Bezdomnych „AGAPE” w Borowym Młynie, która opowiedziała jak wygląda codzienność osób umieszczonych w schronisku. Po zapoznaniu z prezentacją skazani byli pozytywnie zaskoczeni warunkami, jakie tam panują, mieli możliwość dopytania o szczegóły dotyczące zasad ubiegania się o skierowanie do takiej instytucji.
Tego rodzaju spotkania są interesujące szczególnie dla tych skazanych, którzy zakład karny opuszczają zimową porą i nie mają gdzie się udać. Wiedza uzyskana podczas zajęć pomaga w załatwieniu odpowiedniego wsparcia po opuszczeniu więzienia, ułatwiając proces społecznej readaptacji.

Tekst i zdjęcia: mjr Monika Morozowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej