20 listopada br. funkcjonariuszki z Zakładu Karnego w Malborku wzięły udział w Indywidualnym Dniu Działalności Gospodarczej, zorganizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku.

Tegoroczny Dzień Przedsiębiorczości odbył się po raz jedenasty, zorganizowany został na hali sportowej II Liceum Ogólnokształcącego w Malborku. W trakcie Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości odbyły się m.in. prezentacje stoisk instytucji zaangażowanych w proces uruchomienia działalności gospodarczej, partnerów lokalnego rynku pracy oraz osób prowadzących działalność gospodarczą, które otrzymały środki na jej podjęcie lub rozwój z funduszy publicznych.
W wydarzeniu udział wzięła przede wszystkim kształcąca się młodzież, która niedługo dokona wyboru, co do dalszego kształcenia, bądź zatrudnienia. Obecność stoiska Służby Więziennej stworzyła możliwość do przedstawienia wszystkim zainteresowanym oferty dalszego kształcenia, bądź zatrudnienia w naszej formacji. Wszyscy chętni poinformowani zostali o specyfice pracy w Służbie Więziennej, procedurze kwalifikowania kandydatów do pracy, wymaganiach, jakie należy spełnić podczas rekrutacji, a także o korzyściach płynących z bycia funkcjonariuszem.
Każdy, kto chce pracować w Służbie Więziennej, musi przejść pozytywnie postępowanie kwalifikacyjne. Ogłoszeń o naborze do Służby Więziennej warto szukać między innymi na stronie internetowej Służby Więziennej
Udział w Pomorskim Dniu Przedsiębiorczości był po raz kolejny okazją do zaprezentowania oferty kształcenia zawodowego w Służbie Więziennej. Planująca dalszą edukację młodzież otrzymała informacje dotyczące możliwości podjęcia studiów stacjonarnych na kierunku Penitencjarystyka, organizowanych przez Wyższą Szkołę Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.
Specjalista ds zatrudnienia z malborskiej jednostki wyjaśniła natomiast wszystkim zainteresowanym przedsiębiorcą, jakie są korzyści wynikające z zatrudnienia osadzonych.

Tekst: mjr Monika Morozowska
Zdjęcia: mjr Izabela Niedbała

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej