Zakład Karny w Malborku od kilku lat współpracuje z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Elblągu w zakresie udzielania pierwszej pomocy

RKO, czyli resuscytacja krążeniowo-oddechowa, to sekwencja prostych czynności, których celem jest podtrzymanie czynności życiowych poszkodowanego. Nie należy się ich bać, bo nie są trudne, a ich podjęcie daje poszkodowanemu realne szanse na przeżycie.

Niestety osób, które decydują się udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej jest zdecydowanie za mało. Często świadkowie i uczestnicy zdarzenia po prostu biernie przyglądają się cierpiącym, nie podejmując żadnych czynności, a to właśnie pierwsze minuty są dla poszkodowanego najważniejsze. Już po czterech minutach od zatrzymania krążenia może dojść do nieodwracalnego niedotlenienia mózgu, a po dziesięciu do śmierci, dlatego tak ważne jest jak najszybsze rozpoczęcie podtrzymywania funkcji życiowych. W związku z powyższym funkcjonariusze Zakładu Karnego w Malborku postanowili jak największą liczbę skazanych objąć zajęciami związanymi z ratowaniem ludzkiego życia.

Przekazana podczas tego rodzaju zajęć wiedza może w przyszłości uratować komuś życie.

Zakład Karny w Malborku od kilku lat współpracuje w tym zakresie z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Elblągu, którego przedstawiciele w sposób profesjonalny, z wykorzystaniem najnowocześniejszych pomocy dydaktycznych, przeprowadzają dla osadzonych kursy pierwszej pomocy przedmedycznej. Tego rodzaju zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem wśród osadzonych przebywających w zakładzie karnym.

Udzielanie pierwszej pomocy jest tak naprawdę obowiązkiem prawnym każdego obywatela, z czego może nie każdy zdaje sobie sprawę.

Tekst i zdjęcia: kpt. Monika Morozowska

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej