W dniu 28 marca 2019 r., w związku z Ogólnopolskim Tygodniem Edukacji Prawnej, gościliśmy w Zakładzie Karnym w Malborku uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego w Malborku.

Przebywająca na terenie jednostki młodzież w ramach zajęć lekcyjnych edukowana jest również z podstaw prawnych i w związku z rozwijaniem swojej wiedzy prawniczej zaplanowany został ich pobyt na terenie zakładu karnego. Zorganizowanie tego przedsięwzięcia było możliwe dzięki współpracy i zaangażowaniu malborskich instytucji tj. II LO w Malborku, Sądu Rejonowego oraz Zakładu Karnego. Tydzień Edukacji Prawnej to przedsięwzięcie skierowane w szczególności do młodzieży, łączące działania popularyzacyjno-edukacyjne na rzecz budowania świadomości prawnej oraz kształtowania pozytywnego wizerunku wymiaru sprawiedliwości jako instytucji przyjaznej obywatelowi. Dzięki wizycie na terenie Zakładu Karnego w Malborku młodzież mogła zapoznać się z charakterem pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej na różnych stanowiskach. Uczniowie zadawali pytania, związane z wykształceniem i ścieżką awansu zawodowego funkcjonariusza.
Podczas wizyty uczniowie zostali zapoznani z infrastrukturą jednostki, zobaczyli jak wyglądają oddziały mieszkalne, cela mieszkalna, cela izolacyjna, czy świetlica do realizacji zajęć kulturalno-oświatowych.
Spotkanie to było również okazją do zaprezentowania oferty edukacyjnej Służby Więziennej.
Uczniowie zostali poinformowani o zbliżającym się naborze na I rok studiów stacjonarnych na kierunku Penitencjarystyka, prowadzonym przez Wyższą Szkołę Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, otrzymali niezbędne informacje dotyczące procesu rekrutacji.  
W dniu 29 marca 2019 r. w ramach kontynuacji prowadzonych zajęć edukacyjnych, funkcjonariuszka z Zakładu Karnego w Malborku przeprowadziła z uczniami lekcję dotyczącą oddziaływań penitencjarnych prowadzonych względem osób pozbawionych wolności.
Ponadto w II LO w Malborku pozostawiono informacje w formie plakatów dotyczące możliwości dalszej edukacji w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki.

Tekst i zdjęcia: mjr Monika Morozowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej