Działający przy Zakładzie Karnym w Malborku Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża z nową siedzibą. W dniu 1 marca 2019 roku odbyło się otwarcie nowego biura PCK, która mieści się przy ul. 500-lecia 23.

Nową siedzibę otworzył starosta malborski Mirosław Czapla, który jednocześnie jest prezesem Oddziału Rejonowego PCK.
Podczas uroczystości obecni byli także funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Malborku st. sierż. sztab. Jarosław Wodziński, który pełni również funkcję wiceprezesa OR PCK, mł. chor. Adam Trzciński oraz emeryci z Zakładu Karnego w Malborku, którzy w dalszym ciągu są czynnymi krwiodawcami.
Otwarcie nowego biura rozpoczęło się od symbolicznego przecięcia wstęgi przez: Tadeusza Woźnego, byłego prezesa OR PCK oraz burmistrza Malborka Marka Charzewskiego wraz z Danutą Żądłowską.
W uroczystości uczestniczyli również włodarze z powiatów malborskiego i sztumskiego, krwiodawcy z klubów HDK działających przy Oddziale Rejonowym PCK oraz inni zaproszeni goście.
Na uwagę zasługuje fakt, że w remoncie nowego biura pomagali m.in. skazani z Zakładu Karnego w Malborku. Skazani wykonali różnego rodzaju prace remontowe oraz porządkowe.

Polski Czerwony Krzyż jest najstarszą polską organizacją humanitarną, a jego znak rozpoznawalny jest na całym świecie. W dniu 18 stycznia 2019 roku obchodził swoje 100-lecie. Działalność Polskiego Czerwonego Krzyża w Malborku początkowo związana była z organizacją punktów sanitarnych oraz szpitala, poszukiwaniem zaginionych podczas wojny, a także z tworzeniem punktów krwiodawstwa. Obecnie malborski oddział skupia się przede wszystkim na prowadzeniu działalności opiekuńczo-socjalnej, promocji zdrowia oraz krwiodawstwie. To ważne, że funkcjonariusze oraz emeryci Służby Więziennej tak licznie, bezinteresownie angażują się w ten szczytny cel, którym jest ratowanie życia.

Tekst: st. sierż. sztab. Jarosław Wodziński, mjr Monika Morozowska
Zdjęcia: st. sierż. sztab. Jarosław Wodziński

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej