Znaczenie zatrudnienia w zakresie przygotowania do życia w społeczeństwie wynika z potrzeby kształtowania nawyku pracy i przybliżania osadzonych do sposobu funkcjonowania w warunkach wolnościowych. Zakład Karny w Malborku, po długiej przerwie spowodowanej pandemią Covid-19, wznowił współpracę z Krajową Spółką Cukrową S.A. Oddział „Cukrownia Malbork”

Od 7 października br. grupa 7 osadzonych rozpoczęła zatrudnienie w malborskiej cukrowni. Osadzeni, pod nadzorem opiekunów grup, wykonują prace pomocnicze przy produkcji cukru. Współpraca z „Cukrownią Malbork” rozpoczęła się w 2017 r. Od tego czasu tutejsza jednostka regularnie, podczas tzw. „kampanii cukrowniczej”, wysyłała do pracy osadzonych wytypowanych do zatrudnienia poza terenem jednostki w systemie bez konwojenta.
Dzięki otwartości i profesjonalizmowi Dyrektora Oddziału - Mariusza Kaźmierczaka, a także innych pracowników „Cukrowni Malbork”, którzy zaangażowali się w proces zatrudniania osadzonych, praca ta sprzyja resocjalizacyjnemu oddziaływaniu na skazanych oraz umożliwia im osiągniecie korzyści ekonomicznych.
Okres pandemii również na Zakładzie Karnym w Malborku odcisnął swoje piętno. Na czas lock-downu, mając na względzie bezpieczeństwo i przepisy sanitarno-epidemiologiczne, musieliśmy zrezygnować ze współpracy z kontrahentami, którzy zatrudniali osadzonych z malborskiej jednostki. Wiązało się to z gwałtownym spadkiem liczby zatrudnionych.
Po okresie największego reżimu sanitarnego malborska jednostka penitencjarna wznowiła współpracę z niektórymi z dotychczasowych kontrahentów. Współpracujemy z takimi firmami jak: Leier Polska S.A., która zatrudnia 11 osadzonych, Nyborg – Mawent S.A., gdzie pracuje 6 osadzonych, a także z wyżej wspomnianą Krajową Spółką Cukrową S.A. Oddział „Cukrownia Malbork” w Malborku, która zatrudnia 8 osadzonych.
Więźniowie z malborskiego zakładu karnego kierowani sa przez więzienną administrację do pracy nieodpłatnej na rzecz podmiotu samorządowego – Urzędu Miasta Malbork, wykonując prace porządkowe na ulicach naszego miasta.
Wierzymy, że skuteczne szczepienia i wzmożona czujność, ograniczająca do minimum możliwość zakażenia wirusem Sars-Cov2, nie doprowadzą do twardego lock-downu, uniemożliwiającego kontynuowanie zatrudniania osadzonych poza terenem tutejszego zakładu. Dlatego też wciąż szukamy nowych kontrahentów, którzy mogliby zapewnić pracę skazanym, sprzyjając tym samym resocjalizacyjnemu oddziaływaniu na osadzonych oraz umożliwiając im osiągniecie korzyści ekonomicznych i społecznych.
Zatrudnienie osób pozbawionych wolności związane jest z programem „Praca dla Więźniów”.
Dobór odpowiednich kandydatów do pracy jest bardzo ważny, aby odpowiednio wyselekcjonowany skazany mógł podjąć zatrudnienie poza murami więzienia. Kandydat musi spełniać szereg kryteriów, gdyż najważniejsze są bezpieczeństwo i ochrona społeczeństwa.
Nieoceniona jest w tym praca funkcjonariuszy Służby Więziennej, którzy odpowiadają za dobór właściwych skazanych do pracy oraz wykonują codziennie szereg czynności administracyjnych, aby po wyjściu skazanego do pracy na wolności społeczeństwo mogło czuć się bezpiecznie.


Tekst: mjr Monika Morozowska, szer. Małgorzata Borowska
Zdjęcia: mjr Monika Morozowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej