11 lipca 2019 r. na terenie Malborka odbyły się obchody upamiętniające 99. rocznicę Plebiscytu na Ziemi Malborskiej, który zadecydował o przebiegu północnych granic II Rzeczypospolitej oraz obchodzonej tego samego dnia 76. rocznicy Rzezi Wołyńskiej związanej z mordami dokonanymi przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach na Wołyniu.

W uroczystościach tak ważnych dla mieszkańców Malborka udział wzięli przedstawiciele władz miasta i powiatu, służb mundurowych, organizacji kombatanckich oraz mieszkańcy Malborka.
W upamiętnieniu działaczy plebiscytowych i ofiar ludobójstwa na Wołyniu wziął udział również Dyrektor Zakładu Karnego w Malborku ppłk Mirosław Burczyk.
W hołdzie bohaterom złożone zostały kwiaty pod tablicą plebiscytową mieszczącą się na budynku Staromiejskiego Ratusza oraz pod tablicą upamiętniającą przybycie pierwszych powojennych osadników z Wołynia, mieszczącą się na budynku Dworca PKP upamiętniającą pierwszych repatriantów z Kresów, którzy przybyli do Malborka w 1945 r.

Tekst: mjr Monika Morozowska
Zdjęcia: Radosław Konczyński

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej