Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:


Zgodnie z zarządzeniem nr 2/2021 Dyrektora Zakładu Karnego w Malborku z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2) okres ograniczeń związanych z wstrzymaniem:

- udzielania osadzonym widzeń z osobami innymi niż wymienione w art. 8§3 oraz art. 215 § 1 i 1a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, zostaje przedłużony do dnia 28 lutego 2021 roku.

Ewentualne przedłużenie powyższych ograniczeń, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 §2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.
Ograniczenia, o których mowa są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.
Zakład Karny w Malborku podejmuje wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń. 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej