Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

1. Począwszy od dnia 16 marca 2020 r. na terenie Zakładu Karnego w Malborku wstrzymano:
1) zatrudnienie osadzonych poza terenem zakładu karnego;
2) odprawianie nabożeństwi udzielanie posług religijnych.
na okres do 19 kwietnia 2020 r. z ewentualną możliwością przedłużenia o koleje dni.
2. Począwszy od dnia 19 marca 2020 r. na terenie Zakładu Karnego w Malborku wstrzymuje się
1) udzielanie osadzonym widzeń;
na okres do 19 kwietnia 2020 r. z ewentualną możliwością przedłużenia o koleje dni.
3. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w pkt. 1 i 2, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.
4. Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1, są niezbędne są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.
5. Zakład Karny w Malborku podejmie wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej