Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Malborku wraz z Klubem Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Zakładzie Karnym w Malborku uczestnikami akcji "Nasza krew – nasza Ojczyzna".

Początki Honorowego Krwiodawstwa sięgają 1958 r., kiedy to Polski Czerwony Krzyż podjął pierwsze działania na rzecz propagowania tej wspaniałej idei. 
Celem akcji jest  popularyzacja honorowego krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego oraz pozyskanie nowych krwiodawców w oparciu o zasady działania i statut Polskiego Czerwonego Krzyża. Krew mogą oddać osoby od 18 do 60 roku życia, ale jeśli cieszą się dobrym zdrowiem, za zgodą lekarza wiek krwiodawców może wydłużyć się nawet do 65 urodzin.
W akcji pod nazwą "Nasza krew – nasza Ojczyzna" od października do grudnia 2019 r. udział wzięło 36 krwiodawców z Klubu HDK PCK działającym przy Zakładzie karnym w Malborku. Funkcjonariusze łącznie oddali ponad 16 litrów krwi. W tym czasie na ternie miasta Malborka łącznie krew oddały 93 osoby, czego konsekwencją było zasilenie banku krwi o 68,300 l. 
Na uwagę zasługuje fakt, że  Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Zakładzie Karnym w Malborku swoją działalność prowadzi już prawie 27 lat! Aktualnie liczy sobie 24 członków - funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Malborku,  posiada też wielu sympatyków, którzy chętnie pomagają podczas organizowania akcji poboru krwi. Prezesem Klubu  jest mł. chor. Adam Trzciński, st. oddziałowy działu ochrony, wyróżniony Odznaką Honorową PCK I,  II, III i IV Stopnia oraz Odznaką Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu. Członkowie Klubu co roku uczestniczą w uroczystych akademiach organizowanych w Urzędzie Miasta Malborka oraz uroczystych spotkaniach na terenie Zakładu Karnego w Malborku, biorą również udział w Pomorskich Galach Honorowych Dawców Krwi.
Okazją do honorowania krwiodawców były i są przede wszystkim obchodzone od 1972 r. w całym kraju (22-26 listopada) „Dni Honorowego Krwiodawstwa”, a także „Tydzień PCK” czy "Światowy Dzień Honorowego Dawcy Krwi”. Od początku stosowano różne formy wyróżnień honorowych dawców krwi, takie jak odznaki „Honorowego” i „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”, wyróżnienia „Kryształowe Serce” oraz Odznaki "Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, czy odznaczenia państwowe, którymi wyróżniani byli i są najbardziej zasłużeni dawcy.

Wszystkim Honorowym Dawcom Krwi należą się gratulacje i podziękowania za oddanie cząstki siebie, która ratuje ludzkie życie.

Tekst: mjr Monika Morozowska
Zdjęcia:  mł. chor. Adam Trzciński
 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej