W ramach akcji #Resort Sprawiedliwości Pomaga funkcjonariusze Służby Więziennej z Malborka jako wolontariusze pomagają rozdawać żywność najbardziej potrzebującym.

Pandemia COVID-19 spowodowała, że wielu ludzi straciło pracę, a co za tym idzie środki niezbędne do życia. Liczba osób potrzebujących wsparcia znacznie wzrosła.  Pomoc niesiona przez działaczy Polskiego Czerwonego Krzyża  jest czymś nieocenionym, dzięki takim ludziom jak oni do rodzin tego potrzebujących dociera niezbędna pomoc. Poprzez ograniczenia i nadzwyczajne środki ostrożności jedzenie do potrzebujących musi dojechać, zatem potrzebna do pomocy jest każda para rąk. Funkcjonariusze Służby Więziennej po raz kolejny udowodnili, że pomimo ciężkiej pracy wykonywanej na co dzień znajdują w sobie pokłady energii i chęć bezinteresownego pomagania. Wydawanie żywności pochodzącej z unijnego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa jest jednym z głównych zadań malborskiego oddziału PCK, którego wiceprezesem jest funkcjonariusz z Zakładu Karnego w Malborku  st. sierż. sztab. Jarosław Wodziński. 
Zaangażowanie funkcjonariuszy Służby Więziennej w pomoc rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych to prawdziwy dowód na to, że są oni wrażliwi na potrzeby drugiego człowieka.

Tekst: mjr Monika Morozowska
Zdjęcia: st. sierż. sztab. Jarosław Wodziński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej