W piątek 5 lutego Pan Piotr Bidziński - Prezes Zarządu Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża wyróżnił Odznaką Honorową PCK kolejnych stopni dwóch malborskich funkcjonariuszy.

Odznaka Honorowa PCK jest formą uhonorowania wolontariuszy oraz osób i instytucji wspierających za bezinteresowną pracę i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka. Praca ta polega m.in. na prowadzeniu zbiórek i przekazywaniu potrzebującym żywności, prowadzeniu oraz uczestniczeniu w szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, realizacji akcji propagujących honorowe dawstwo krwi. 
Po rozpatrzeniu wniosku wyróżnienie nadaje składająca się z pięciu osób Kapituła Odznaki Honorowej PCK.
Odznaką Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża II stopnia uhonorowany został wiceprezes Oddziału Rejonowego PCK w Malborku mł. chor.  Jarosław Wodziński, natomiast chor. Adam Trzciński -  prezes Klubu HDK PCK działającym przy Zakładzie karnym w Malborku, zastępca dowódcy zmiany w dziale ochrony, otrzymał Odznakę Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża III stopnia. Funkcjonariusze malborskiej jednostki od lat są również honorowymi krwiodawcami i oddali łącznie ponad 50 oraz 30 litrów krwi. 
Za prezentowaną postawę, godną do naśladowania, funkcjonariuszom malborskiej jednostki należą się gratulacje oraz podziękowania.

Tekst: mjr Monika Morozowska
Zdjęcia: mjr Marek Stuba 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej