15 maja 2019 r. uczestnicy I Międzynarodowej Konferencji w Płocku pn. "Instytucje i służby na rzecz bezpieczeństwa publicznego-o konieczności wspólnych działań" z USA odwiedzili Zakład Karny w Malborku.

Kilkuosobowy skład delegacji przybył do Polski w związku ze współpracą polsko-amerykańską. Osoby, które odwiedziły malborską jednostkę, w Stanach Zjednoczonych zawodowo zajmują się probacją. Wizyta wpisuje się również w 100-lecie polskiej kurateli sądowej.
Tematyka, która najbardziej interesowała gości związana była z systemem probacji, jaki stosowany jest  w Polsce oraz bezpieczeństwem publicznym. Zainteresowanie wzbudził również temat związany z systemem dozoru elektronicznego. Wizytujący zapoznani zostali z prowadzonymi w polskich więzieniach oddziaływaniami resocjalizacyjnymi, szczególnie poprzez pracę i nauczanie.
Na zakończenie wizyty Dyrektor Zakładu karnego w Malborku oprowadził delegatów po jednostce, co wzbudziło ich duże zaciekawienie i zainteresowanie.Takie spotkania to okazja do wymianay doświadczeń oraz budowanie wzajemnych, pozytywnych relacji.

Tekst i zdjęcia: mjr Monika Morozowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej