W dniu 15 lutego 2018 r. funkcjonariusze malborskiego zakładu karnego obchodzili swoje święto. W uroczystej odprawie uczestniczył płk Lesław Bryłkowski – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku.

Od 2011 roku Służba Więzienna obchodzi swoje święto w dniu 08 lutego. Data ta nie jest przypadkowa, gdyż nawiązuje do ogłoszenia dekretu Józefa Piłsudskiego z 7 lutego 1919 roku, który dał początek więziennictwu w odrodzonej Polsce. Święto Służby Więziennej jest okazją, by przypomnieć o tym wydarzeniu  i docenić pracę funkcjonariuszy.
Służba Więzienna na przestrzeni wielu lat bardzo się zmieniła, obecnie jest to nowoczesna instytucja, która angażuje się również w działania oraz współpracę odbywającą się poza murami więzienia. Dotyczy to między innymi realizacji programu „Praca Więźniów”, dzięki któremu znacznie wzrosło zatrudnienie osadzonych poza murami więzienia.
W 2018 r. obchodzimy 100-lecie niepodległości państwa Polskiego i 100-lecie więziennictwa, jest to okazja do podkreślenia tego, jak ważną rolę pełni Służba Więzienna w zapewnieniu bezpieczeństwa całemu społeczeństwu. Pracownik Służby Więziennej musi być przygotowany na pracę w specyficznym środowisku pracy, gdzie ryzyko wystąpienia sytuacji stresujących jest bardzo duże.
W trakcie uroczystości Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku – płk Lesław Bryłkowski wręczył funkcjonariuszom odznaki resortowe nadane przez Ministra Sprawiedliwości oraz akty awansowe na wyższe stopnie służbowe.
Brązowe odznaki „Za zasługi w pracy penitencjarnej” otrzymali st. chor. Arkadiusz Brodowski oraz mł. chor. Zbigniew Firański.
Na zakończenie uroczystości Dyrektor Okręgowy podziękował funkcjonariuszom i pracownikom za zaangażowanie i poświęcenie w realizacji zadań służbowych oraz pogratulował odznaczonym funkcjonariuszom i wszystkim awansowanym na wyższe stopnie służbowe, życząc im kolejnych awansów oraz dalszych sukcesów w służbie.
Do gratulacji w zastępstwie Dyrektora Zakładu Karnego ppłk. Mirosława Burczyka, przyłączyła się również  mjr Agnieszka Kić, która jednocześnie podkreśliła jak ważną funkcję pełnią Funkcjonariusze Służby Więziennej.

Tekst i zdjęcia: kpt. Monika Morozowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej