W dniu 10.01.2023r., w Zakładzie Karnym w Łupkowie gościli uczniowie Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu, kadra pedagogiczna i działacz społeczny, internowany w stanie wojennym Pan Henryk Cząstka

Z Zarzecza do Łupkowa

W dniu 09.12.2022r., w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu odbyło się seminarium "A mury runą - pamiątki po internowanych podczas stanu wojennego", w którym wśród wielu zaproszonych gości był także płk Janusz Wańcowiat Dyrektor Zakładu Karnego w Łupkowie. Uczestniczący w tym wydarzeniu uczniowie ww. szkoły, przygotowali wystawę tematyczną i spektakl odnoszący się do sposobów walki komunistycznego państwa z działaczami opozycyjnymi. Kilka dni później, 13.12.2022r., mieli uczestniczyć w obchodach 41. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego organizowanymi w łupkowskiej jednostce penitencjarnej, jednak uniemożliwiły to wówczas trudne warunki pogodowe. Zaproszenie do złożenia wizyty edukacyjnej w położonym w Bieszczadach więzieniu pozostało jenak nadal aktualne i to co w połowie grudnia ubieglego roku się nie udało, nadrobione zostało z nawiązką teraz.

W miejscu gdzie działa się historia

Uczniowie, przedstwieciele kadry dydaktycznej i bedący ich przewodnikiem po arkanach historii Pan Henryk Cząstka, który w 1982r., wbew swej woli, za prezentowane poglądy i wyznawane wartości, przebywał w ośrodku odosobnienia zorganizowanym w Zakładzie Karnym w Łupkowie, zaczęli swa wizytę od złożenia wiązanki kwiatów pod obeliskiem honorującym internowanych. Zapoznali się z historią łupkowskiego więzienia - tą z okresu stanu wojennego, tą związaną z odkryciem kilka lat temu na ścianie jednej z cel mieszkalnych charakterystycznego logo "Solidarności" oraz tą odnoszącą się do idei budowy wspomnianego obelisku i realizacji tej idei. Dla lepszego zobrazowania historii dziejącej się w łupkowskiej jednostce penitencjarenj przeszło 41 lat temu odtworzono film Arkadiusza Gołębiewskiego "Wolna Rzeczpospolita Łupkowska", który dokumentuje tamte zdarzenia.

O teraźniejszości i przyszłości

Wizytę uczniów - tym bardziej, że byli to uczniowie klasy mundurowej, wykorzystano też do zapoznania ich ze specyfiką jednostki i opisania zakresu oddziaływań penitencjarnych jakie kadra jendostki prowadzi wobec skazanych. Ważnym punktem wizyty była próba zachęcenia uczniów do przemyślenia deczyji o wyborze Służby Więziennej jako dalszej drogi rozwoju naukowego lub zawodwego. W tym kontekście, mając na względzie etap edukacji uczniów, udzielono im informacji na temat oferty kształceniowej Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, a także zasad rektutacji do naszej formacji. Stosowne materiały informacyjno - rekrutacyjne, skierowane także do "starszych" roczników, przekazano na ręce naszych gości. Liczymy, że tak nawiązana współpraca zaowocuje w przyszłości wspólnymi inicjatywani służącymi obywatelskiej edukacji młodzieży.

Tekst i zdjęcia: mjr Grzegorz Oleniacz.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej