W dniu 13.01.2023r. przedstawiciele Zakładu Karnego w Łupkowie wzięli udział w XIV Przeglądzie Kolęd i Pastorałek organizowanym przez SP w Rzepedzi

Wzorem lat ubiegłych Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Rzepedzi zaprosiła kadrę łupkowskiej jednostki do udziału w XIV Przeglądzie Kolęd i Pastorałek „A Słowo stało się ciałem…”.  Zaproszenie spotkało się z pozytywnym odzewem, ze strony dyrekcji jak też  mającej muzyczno - wokalne  ambicje i umiejętności części kadry. Po wyborze repertuaru i aranżacji oraz kilku próbach czteroosobowy zespół stawił się w dniu 13.01.2023r., w Rzepedzkim Ośrodku Kultury. W wyniku oceny przez jury, nasz zespół zajął drugie miejsce, na sześć uczestniczących zespołów reprezentujących lokalne urzędy i instytucje. Tym samym powtórzyliśmy wynik uzyskany w 2022 roku. Poza wartościami związanymi z walorami kulturowymi i podtrzymywaniem tradycji świątecznych, ważnym elementem jest też integracja lokalnego środowiska. Fakt zaproszenia nas do udziału w opisanym wydarzeniu i wysoka ocena naszego zaangażowania jest dowodem na to, że kadra Zakładu Karnego w Łupkowie jest tego środowiska ważnym elementem.

Tekst mjr Grzegorz Oleniacz

Zdjęcia: mjr Grzegorz Oleniacz  i dzięki uprzejmości GOK Komańcza. 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej