1 sierpnia 2019r., w 75 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego w Zakładzie Karnym w Łupkowie odbyły się zajęcia oświatowe mające na celu przybliżenie skazanym największego zbrojnego wystąpienia przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim

O Powstaniu mówią eksperci

W organizację zajęć włączyło się Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami, Muzeum Powstania Warszawskiego, Dom Spotkań z Historią w Warszawie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku, Centrum Kultury i Promocji Miasta Jarosławia i Radio Fara. Przygotowane przez kadrę penitencjarną i zaproszone instytucje  zajęcia edukacyjne miały na celu ukazanie skazanym historycznego rysu przyczyn wybuchu Powstania Warszawskiego, jego przebiegu i skutków, ale w głównej mierze skupiały się na ukazaniu ludzi, którzy przeciwstawili się złu i podjęli walkę z przeważającymi siłami wroga.

Maciej Rędziniak z Instytutu Pamięci Narodowej  - Oddział w Rzeszowie, przedstawił w swej prelekcji to co działo się w okupowanej Warszawie przed wybuchem Powstania  Warszawskiego, a także jego przebieg oraz to co wydarzyło się w stolicy po 63 dniach heroicznej walki. Agata Kozieradzką   - Sekretarz Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami, przybliżyła wspomnienia Powstańca Warszawskiego - Franciszka Malika ps. Piorun. Zajęciom towarzyszyła  przygotowana przez Grzegorza Moskala z Podkarpackiego Kuratorium Oświaty wystawa „Nadludzkiej poddani próbie”, którą omówiła współorganizatorka przedsięwzięcia dr Joanna Potaczek  - Dyrektor Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami.  Uzupełnieniem wystawy były przygotowane przez skazanych rysunki przedstawiające sylwetki Powstańców.

Własne zaangażowanie ułatwia zapamiętanie

W kolejnej części zajęć, już sami osadzeni odczytali przygotowane wcześniej biogramy   Powstańców Warszawskich pochodzących lub mieszkających po II wojnie światowej na ziemi sanockiej, a następnie wraz z wokalistkami z Zespołu „Soul” z Sanoka odśpiewali kilka „(nie)zakazanych piosenek”. Z przesłanych przez Muzeum Powstania Warszawskiego śpiewników i przy akompaniamencie Pani dr Moniki Brewczak  - wykładowcy PWSZ w Sanoku i Kierownika Artystycznego zespołu „SOUL” wybrzmiały takie „powstańcze hity” jak „Pałacyk Michla”, „Marsz Mokotowa”czy „Warszawskie dzieci”. Dopełnieniem tych działań był wyjazd kilku osadzonych na sanocki Cmentarz Centralny, na którym pochowano kilkunastu sanockich Powstańców, którym skazani zapalili znicze.

Resocjalizować to oddziaływać na człowieka

Działania podejmowane przez kadrę penitencjarną nakierowane są na społeczną readaptację i chociażby już z tego względu muszą odnosić się do szerokiego spectrum życia społecznego jednostki. Praca, terapia, programy resocjalizacyjne redukujące deficyty to podstawa, ale tylko poprzez takie zajęcia jak te opisane, można uzyskać efekt w postaci poszerzenia wiedzy skazanych o tym jakie znaczenie dla człowieka mają takie wartości jak życie w wolnej ojczyźnie, opór wobec zła, poświęcenie dla innych, przyjaźń i prawda.

Tekst: kpt. Grzegorz Oleniacz

Zdjęcia: kpt. Krzysztof Witkiewicz.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej