Skazani z Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu uczą się opieki nad pacjentami niepełnosprawnymi z Domu Pomocy Społecznej w Iwoniczu.

Dom Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu to miejsce, gdzie pracujący tam opierają się na wartościach chrześcijańskich i charyzmacie szpitalnictwa zapoczątkowanym przez św. Jana Bożego. Dom ten przeznaczony jest dla 105 dorosłych kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające, uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne swoich podopiecznych. Placówka tworzy prawdziwie rodzinną i ciepłą atmosferę wspólnoty tak, aby podopieczni czuli się tam, jak we własnym domu.

Już kolejny raz grupa skazanych z Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu mogła gościć w tej placówce, gdzie pod czujnym okiem opiekunów skazani poznawali pracę z osobami niepełnosprawnymi. Dzięki takim wizytą skazani poznają nie tylko sposób i charakter działalności takiej instytucji, ale też uczą się postępowania z osobami niepełnosprawnymi. Dla skazanych jest to często pierwszy w życiu kontakt z tak chorymi osobami, daje im to możliwość poznania funkcjonowania, życia pacjentów placówki. Skazani uczestniczą w warsztatach terapeutycznych wraz z podopiecznymi, co skutkuje nawiązaniem empatycznej relacji.  Chętnie też angażują się w pomoc chorym, są poruszeni ich losem, uwrażliwiają się na ich potrzeby.

Mając na uwadze jakie historie życia prezentują nasi skazani, jak często nie dbali o innych, nie martwili się o ich uczucia, liczymy że takie doświadczenie może wpłynąć na ich poziom empatii, a tym samym uwrażliwić na potrzeby innych, zwłaszcza tych doświadczonych przez los. Taka forma zajęć stanowi element oddziaływań resocjalizacyjnych, które w znacznym stopniu wpływają na postawy prospołeczne skazanych, a w szczególności na jakość i charakter ich życia po wyjsciu na wolność.

 

 

Tekst: kpt. Katarzyna Bolek

Zdjęcia: por. Magdalena Bloch

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej