Kolejna wystawa z Instytutu Pamięci Narodowej edukuje skazanych w Zakładzie Karnym w Łupkowie.

Dzięki współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej z siedzibą w Rzeszowie mamy możliwość edukowania skazanych o historii naszego narodu. Aktualna wystawa to już kolejna, która umożliwia naszym podopiecznym poznać rysy historyczne kraju.Wystawa ta jest okolicznościową wystawą, przygotowaną w związku z obchodami XXX-lecia powstania NSZZ „Solidarność”. Opór społeczny w Polsce południowo-wschodniej to niezwykle szeroki temat historyczny, jego przedstawienie na niewielkiej wystawie to zadanie prawie niemożliwe, a na pewno bardzo trudne. Zagadnienia przedstawione na wystawie przypominają m.in. działalność ostatnich żołnierzy podziemia niepodległościowego, rolę kościoła katolickiego w konfrontacji z systemem komunistycznym, wydarzenia marca 1968 r., ale też działalność KPN, ROPCiO, czy NSZZ „Solidarność”.

Przedstawianie historii naszej Ojczyzny, wzbudzanie ducha patriotyzmu to też oddziaływania resocjalizacyjne prowadzone w łupkowskiej jednostce wobec naszych podopiecznych. Staramy się wykorzystywać wszelkie sposoby, edukowania, korygowania, które mogą wpłynąć na sposób myślenia i funkcjonowania skazanych, by tym samym zminimalizować ich powrót na drogę przestępstw.


 


 

Tekst: kpt. Katarzyna Bolek

Zdjęcia: por. Magdalena Bloch

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej