Spotkanie na terenie Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu Zakładu Karnego w Łupkowie z funkcjonariuszami Służby Więziennej odbyło się w ramach realizacji Ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”.

W dniu 08 grudnia 2023 r. OZ w Moszczańcu odwiedziła grupa 30 uczniów klas IV technikum wraz z opiekunami z Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie.

 

Prewencja przede wszystkim

 

W trakcie spotkania młodzież miała okazję zobaczyć więzienie „od środka” tj. przejść wyznaczoną trasą, zobaczyć place spacerowe, salę widzeń, sale terapii, kaplicę, zapoznać się z realiami życia więziennego, jak wygląda i jak zorganizowany jest dzień osadzonego, co to jest regulamin organizacyjno porządkowy wykonania kary pozbawienia wolności i porządek wewnętrzny jednostki, jakie jest menu, jakie są prawa i obowiązki skazanych, jakie są utrudnienia wynikające z pobytu w izolacji więziennej. Przedstawienie tych realiów nie miało na celu pokazania, że w zakładzie karnym jest „fajnie” ale miało uświadomić młodym ludziom, że łamanie prawa może przekreślić ich plany na przyszłość, a więzienie jest dla każdego trudnym doświadczeniem.

 

Edukacja prawna

 

Kolejnym etapem była lekcja z zakresu edukacji prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego i prewencji przestępstw w trakcie, której młodzi ludzie poznali definicję prawa karnego, czym ono jest, jakie dobra chronią normy prawa karnego, jaka jest różnica między zbrodnią a występkiem, czym jest środek karny a czym zabezpieczający. Zwrócono także szczególną uwagę na odpowiedzialność karną młodzieży ale też przedstawiono możliwe konsekwencje grożące osobom pełnoletnim za popełnienie czynu zabronionego. Zaprezentowano również i omówiono jakie są rodzaje i typy zakładów karnych, systemy odbywania kar ze szczególnym naciskiem na zakłady karne typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych bowiem Nasza jednostka jest takiego typu.

 

O nas czyli o Służbie Więziennej

 

Ostatnim elementem, który został poruszony podczas spotkania, była promocja i popularyzacja wiedzy o Służbie Więziennej, o specyfice wykonywanych obowiązków, a także o wymogach, jakie muszą spełnić kandydaci do służby w naszej formacji. Bardzo dużo pytań kierowanych przez młodzież dotyczyło pracy wychowawcy i oddziałowego – na czym ona polega i jak wygląda zwykły dzień funkcjonariusza w zakładzie karnym? Uczniowie, którzy niedługo staną przed wyborem dotyczącym swojej przyszłości zawodowej, zostali również zapoznani z możliwościami, jakie niesie za sobą wstąpienie do Służby Więziennej, w tym poprzez podjęcie decyzji o dalszej edukacji w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.

 

Tekst. mjr Marek Jakubus

Zdjęcia st. kpr. Damian Kurdyła

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej