Funkcjonariusze działu penitencjarnego Zakładu Karnego w Łupkowie- Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu przeprowadzili w Szkole Podstawowej w Iwoniczu lekcję wychowawczą.

Funkcjonariusze z bieszczadzkiej jednostki już kolejny raz uczestniczą w akcji realizowanej w polskich szkołach tj. „ Spotkanie z ciekawym człowiekiem”. Spotkania te organizowane są na terenie szkół, gdzie nasi koledzy edukują dzieci i młodzież. Tematem prelekcji w iwonickiej szkole było przedstawienie podstawowych zadań Służby Więziennej. Nasi koledzy opowiadali o swojej pracy- służbie, o tym jak resocjalizuje się skazanych, odnosili się do swoich doświadczeń z pracy ze skazanym. Wykład zawierał również elementy związane z profilaktyką antyprzemocową. Funkcjonariusze podzielili się z młodzieżą wiedzą na temat zjawiska przemocy, cyber przemocy i agresji. Zwrócili uwagę na konsekwencje stosowania takich form działania, w tym konsekwencje prawne. Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w prelekcji, zadawali pytania, wyrażali ciekawość i zainteresowanie. Liczymy na to, iż taka forma naszych oddziaływań przyniesie pozytywny rezultat. Mówienie o konsekwencjach złych decyzji i zachowań winno spełnić swoją edukacyjną i profilaktyczną rolę. Cieszymy się, iż jako Służba Więzienna możemy aktywnie włączyć się w edukowanie polskich dzieci.

 

Tekst: kpt. Katarzyna Bolek

Zdjęcia: chor. Damian Majdosz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej