17 marca 2023r., w ramach programu „W SŁUŻBIE PRAWU” funkcjonariusz Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu Zakładu Karnego w Łupkowie przeprowadził zajęcia w Szkole Podstawowej we Wróbliku Szlacheckim i w Szkole Podstawowej w Sieniawie

Na zaproszenie Pani Sylwii Piwowar – pedagoga w Szkole Podstawowej we Wróbliku Szlacheckim oraz w Szkole Podstawowej w Sieniawie - ppor. Maciej Drozd, starszy wychowawca z Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu przeprowadził zajęcia w ramach programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”. Na samym początku spotkania uczniowie klas VI-VIII zostali zapoznani z modułem dotyczącym edukacji prawnej, który ma na celu uwrażliwić młodzież na to czym jest prawo, po co jest ono stworzone jakie są jego rodzaje, co ma chronić i czemu zapobiegać. Tego typu oddziaływania mają charakter prewencyjny i mają uświadomić młodzieży, że warto przestrzegać prawa i żyć zgodnie z jego zasadami.

Kolejnym prewencyjnym etapem spotkania była historia życia przedstawiona przez osadzonego,  który odbywa karę z art. 178a § 4 Kodeksu karnego tj. za przestępstwo popełnione przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji pod wpływem alkoholu. Opowiedział on o negatywnych konsekwencjach swojego nieodpowiedzialnego zachowania; o ograniczeniach związanych z odbywaniem kary pozbawienia wolności tj. ograniczeniem kontaktu z rodziną, brakiem dostępu do social mediów, przebywaniem kilkadziesiąt kilometrów od własnego domu, a w szczególności przebywaniem w izolacji więziennej. Przekazał też zebranym młodym ludziom, że pozbawienie wolności to trudne doświadczenie, przestrzegł przed popełnianiem zachowań przestępczych oraz krytycznie odniósł się do swojego zachowania na wolności przez które trafił do zakładu karnego.

Młodzi ludzie dowiedzieli się także o naszej formacji tj. jakie zadania stoją przed Służbą Więzienną, czym na co dzień zajmują się funkcjonariusze oraz jakiego typu oddziaływania prowadzimy wobec sprawców przestępstw. Zachęcano także uczniów do zaangażowania się w naukę i w przyszłości wstąpienie do służby w naszej formacji.

Tekst: mjr Marek Jakubus

Zdjęcia: st. sierż. Piotr Łątka.

Certyfikat SP w Sieniawie dokumentujący udział szkoły w programie "W Służbie Prawu". Rozmiar: 118.6 kB
Certyfikat SP we Wróbliku Szlacheckim dokumentujący udział szkoły w programie "W Służbie Prawu". Rozmiar: 119.2 kB
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej