Skazani z niepełnosprawnością w polskim systemie penitencjarnym.

                   W Zakładzie Karnym w Łupkowie oraz w Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu w dniu 08.04.2019 r. odbyło się szkolenie dla funkcjonariuszy tutejszej jednostki penitencjarnej oraz skazanych odbywających karę p.w. w tutejszej jednostce, dotyczące postępowania z osobami niepełnosprawnymi. Szkolenie przeprowadzili dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Iwoniczu pan Tomasz Półchłopek. Jednym z tematów szkolenia było wskazanie, iż "niepełnosprawność" jest pojęciem zmieniającym się, będącym jednocześnie wynikiem interakcji między osobami z niepełnosprawnością, a barierami, które są wytworem ludzkich postaw i środowiska, w którym żyje dana osoba. Pan dyrektor na bazie swojego wieloletniego doświadczenia uświadamiał, jak ważna, ale i trudna jest pomoc takim osobom. Zwrócił uwagę na konieczność empatii, ale też właściwej i humanitarnej postawy wobec takich osób. Mając na uwadze, iż w polskich jednostkach penitencjarnych karę pozbawienia wolności odbywa ponad 4 tysiące skazanych z niepełnosprawnościami, przeprowadzenia takiego szkolenia nie tylko dla kadry, ale też osadzonych uważamy za ważny element naszej pracy.


 

Tekst: kpt. Katarzyna Bolek

Zdjęcia: por. Magdalena Bloch/ st. szer. Marek Fejdasz

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej